زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

۱۷ مطلب با موضوع «زندگی بی سبک» ثبت شده است

قسمت اول

هدف از ارائه مجموعه (یادش بخیر اون وختا)، بازخوانی مقایسه ای فرهنگ کشورمان در قرن اخیر بود تا در یک نگاه اجمالی تغییرات فرهنگی مردم در چند دهه اخیر، مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه قصد داریم علل اصلی این تغییرات را بررسی نماییم


علت اصلی این تغییر اساسی فرهنگی

تغییر اساسی ارزش های انسانی است


این نشان می دهد ما در ارائه ارزش هایمان به نسل جدید

یا عمل نکردیم و یا بد عمل کردیم

بد عمل کردن از عمل نکردن مهلک تر است

دلایل اصلی

1. نداشتن نظام آموزشی مبتنی بر فرهنگ داخلی


1-1- آموزش هایی که به فرزندانمان ارائه دادیم و می دهیم با فرهنگ ما سنخیت ندارد.


2-1- نظام آموزشی، فرزندان ما را مصرف کننده(تقلید کننده) و نه تولید کننده(متفکر و مبتکر) تربیت می کند.


3-1- تمام فعالیت های آموزشی صرفا در حد نظری محض ارائه شده اند و تقریبا هیچ ساز و کاری برای تجربه دانسته ها و یافته ها طراحی نشده است.


قسمت دهم خودتون قضاوت کنید!!!


قسمت نهم اصالت خانه و خانواده


 

قسمت هشتم سطح توقع از زندگی


قسمت هفتم رسم و رسومات ازدواج


قسمت ششم خودتون قضاوت کنین


قسمت پنجم حس نوع دوستی


قسمت چهارم روابط اجتماعی و انسانی


قسمت سوم ارزش های فردی و اجتماعی


قسمت دوم فرهنگ مهرورزی