زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تغییر نگرش» ثبت شده است

بزرگی گفته است:


در فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

 نقطه ضعف های ما نهفته است


این جمله راز تغییر ما را آشکار می کند.

سفر ما از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب دو مقصد دارد

1. شناسایی نقطه ضعف های وجودمان

2. اصلاح آن ها


شکوهمندترین تمدن ها و عظیم ترین بناها تنها و تنها از یک نقطه منهدم شدند و آن نقطه ضعف هایشان است


یک سازه عظیم مثل سد بتونی را در نظر بگیرید، انهدام آن همه عظمت و شکوه تنها از یک ترک ساده و نامحسوس آغاز می شود و تبدیل به فاجعه محیطی و انسانی می شود


شخصیت عظیم و باشکوه ما نیز تنها از محل نقاط ضعفمان ضربه پذیر بوده و تخریب می شود


کار بزرگ زندگی ما شناسایی و اصلاح نقطه ضعف هایمان است