زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت نگرش» ثبت شده است

3-کلام و گفتار


کلام را بزرگان تعبیر به تفکر با صدای بلند کرده اند

این یعنی حرف زدن بخشی از فرایند تفکر است

از اینرو نوع گفتار شما در نوع نگاه شما تاثیر مستقیم دارد چرا که در نوع تفکر شما موثر است


کافی است به مدت چند روز از واژه های منفی و ناپسند استفاده کنید

 به راحتی خواهید دید که نگاه شما به زندگی هم رو به منفی شدن و رو به انحطاط دارد

تمامی روانشناسان معتقدند که زبان و تفکر ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده ای با هم دارند.

 به گونه ای که برخی مبنای تفکر را زبان و مبنای زبان را تفکر می دانند.


این نشان می دهد برای اصلاح نگرش و نگاهمان به زندگی باید برای گفتار و کلام حساب ویژه ای باز کنیم